Архиве ознака: ЛеЗ 0003256

„МАТИЋЕВ ШАЛ“, књижевни конкурс

Право учешћа на конкурсу имају млади песници из Србије до 27 година старости, са збирком песама која је објављена у периоду август 2010 – јул 2011. године.

Књигу песама у пет примерака послати на адресу: Народна библиотека „Душан Матић“ (за конкурс), Милице Ценић 15, 35.230 Ћуприја.

Конкурс је отворен до 19. августа 2011.

Све додатне информације можете добити на телефон Библиотеке 035 470 843,  као и на bibliotekacuprija@open.telekom.rs