Архиве ознака: ЛеЗ 0003294

ЗБОРНИК ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА 2012

Ових дана изашао је из штампе „Зборник Шумадијских метафора 2012“ на преко 460 стр. (ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ, књига 21, Центар за културу Младеновац “Шумадијске метафоре“; уредник мр Душан Стојковић; ISBN: 978 – 86 – 85201 – 39 – 4 ). Садржај овог зборника је импозантан и доноси обиље „материјала“…

Овим речима препоручује овај зборник Уредник:

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА НЕУНИШТИВЕ ЛЕПОТЕ ПОЕЗИЈЕ

Пристигла је двадесет пета година од како се „Шумадиј- ске метафоре“ одржавају у Младеновцу. Празник су поезије и песника. Лепоте саме. Мали велики јубилеј којим се наш Фести- вал придружује оним ретким који на нашем тлу трају и опстају. Наша песничка смотра није само успела да остане на ногама, већ се, растући непрестано и надрастајући саму себе, преобразила – без лажне скромности – у једну од најзначајнијих песничких ма- нифестација међу онима које се дешавају на нашим просторима, и потврдила свој – сасвим несумњиви – међународни карактер. Ове године инострани гост нашег Фестивала био је један од нај- значајнијих словеначких песника Нико Графенауер, учесник Ок- тобарских међународних сусрета писаца, а на представљању на- ше књижевне продукције на истим сусретима у Београду био је и руски песник Сергеј Гловјук. Учесници нашег песничког конкур- са и овај пут су били песници из читавог света: Републике Срп- ске, Црне Горе, Немачке, Шведске, Швајцарске, Чешке, Канаде, Новог Зеланда… Неки од њих су и у нашем Зборнику. У рубрици „Дародавци“ и ове године представљамо неколике стране песни- ке, оне који су постали део песничке традиције властитих књи- жевности и оне који спадају међу најзначајније активне ствара- оце у њима. Имате прилике да прочитате нове преводе песама Вилијама Блејка (преводилац је Бојан Белић), Рене Вивијен (Вла- димир Јагличић), Јоела Лехтонена (Ивана Брковић), Игора Хоњи- на (Станислав Травица), Малколма де Шазала (Душан Стојко- вић), Ивана Добника, Станислава Репара, и Есада Бабичића (пре- водилац са словеначког је аутор овог текста). Окончавамо и пред- стављање превода са француског језика (песме Данијелa Биге и Кристијана да Силве) наше рано преминуле суграђанке Оливере Милићевић.

Рубрика „Дародавци“ ове године је омогућила да се на достојан начин обележи двадесетпетогодишњица нашег фестива- ла. У оквиру ње објавили смо, поред осталих, песме онога ко га је засновао Стевана Средојевића Полимског, потом оних који су с фестивалом били од самог његовог почетка – преминулог Моме Димића и Радомира Андрића (о њему штампамо и засебну књигу Радомир Андрић или поезија која траје), затим чланова жирија и Савета фестивала. Ту су и песме неколиких победника: Милана С. Косовића, Драгане Буквић, Горана Лабудовића Шарла, Томи- слава Марковића, Дејана Богојевића, Мирјане Ковачевић, Ми- љурка Вукадиновића, Миленка Попића, Андреја Јелића Марио- кова, Жељка Јанковића и Огњена Петровића. Једнако, и песме добитника повеље „Карађорђе“ коју додељујемо почев од 2004. године: Николе Цинцар Попоског, Србе Игњатовића, Томислава Мијовића, Радомира Андрића, Ристе Василевског, Мирослава Лукића и Зорана М. Мандића. Нисмо се зауставили на томе. У жељи да „Дародавци“ буду прави, и антологисјки, песнички часо пис, штампали смо и песме сијасет других песника чиме смо – убеђени смо – покрили наш песнички простор у највећој могућој мери.

На овогодишњем конкурсу учествовало је двеста триде- сет шест песника, а прозаици у послали деведесет осам прича. Наставља се „прича“ која траје неколико година и којој изгледа неће ни бити краја: међу учесницима је поприличан број афирми- саних, окњижених, престижним наградама награђиваних песни- ка, али се све више појављују и они песници и песникиње од којих се тек очекује да прозборе своје аутентичне песничке речи. Наш Фестивал, и то је правило које за њега важи, и прва је од- скочна даска за многе младе ауторе. Ове године као посебан куриозитет бележимо да се, поред младе песникиње гимназијалке Анђеле Пендић, у нашем зборнику обрела (мало историје: подсе- ћа нас то на раније године када су зборник красиле песме тада та- кође изузетно младих младеновачких песника: Томислава Марко- вића, Бранке Згоњанин, Ивана Зечића, Марије Иритано, Ане Митрашиновић…), један од најмлађих учесника икада присутних, ученица првог разреда гимназије у Ваљеву, Тијана Радовановић.

Зборник је сачувао своју концепцију. Састоји се из прегр- шти малих књига. Основицу чине – очекивано – прилози награђе- них, похваљених и одабраних песника и писаца кратких прича.

У рубрици „Баштиник“ ове године представљамо нашег драгог сарадника,  Душана Чоловића песника који је у нашим едицијама објавио читаву серију песничких књига: У икони душе, Орашачки пут, Одјек бескраја, Светлосне двери, Синовима тајне свевишње, Млеко језика и – недавно – Унутрашње небо.

Добитник повеље “Карађорђе“ за 2011. годину самосвој- ни је песник Зоран М. Мандић, који властиту поезију гради као особену симбиозу лирског, драмског и есејистичког. У Зборнику он је “покривен“ студијом и неколиким песмама. Књига његових изабраних песма Кафкина фонтана, којом се он указује као један од најзначајнијих живих српских песника, управо се појавила у нашим издањима.

Тема есеја био је Божидар Шујица. Овај велики а непра- ведно скрајнути песник, покривен је неколиким есејистичким прилозима Жарка Ђуровића, Луке Прошића, Зорана Антонијеви- ћа и Душана Стојковића, као и досад необјављеним текстом из 1984. године великог песника Оскара Давича. У оквиру рубрике „Дародавци“ доносимо досад у књигама нештампане песме Божидара Шујице сасвим убеђени да ће се незаслужени вео ћута- ња о његову песништву разгрнути сасвим. По први пут смо, сјајним прилогом „У потрази за изгубљеним идентитетом“ Гор- дане Смуђе, пропратили прошлогодишњи позоришни фестивал у Младеновцу чији је организатор Центар за културу у Младе- новцу, један од издавача наших књига. Велико нам је задовољ- ство да су нам се својим критичким прилозима придружили ниш- ки приповедач, романсијер, песник и есејист Саша Хаџи Танчић и ранији победник нашег Фестивала Миленко Попић (други, дра- гоценим, „Причама о Коњовићу“). Настављамо са каталошким праћењем младеновачке књижевне продукције.

Ове године „Шумадијске метафоре“ планирају да издају више од десетак књига. Поред споменутих – Мандићеве Кафкине фонтане, Чоловићевог Унутрашњег неба и студије Радомир Андрић или Поезија која траје – те Зборника 2012, песничке књиге овогодишње победнице Снежане Радојевић и седме књиге Граматике смрти, то су и роман Полицајка Јованке Јовановић, Неважни сусрети Данијеле Падејски, Српска глава и друге песме Ђорђа Николића и – будите мало стрпљиви –  …

Прошлогодишња победница по гласовима публике Ана Митрашиновић је пред вама са прегршт песама које ће вас – уверен сам – убедити како се око нашег Фестивала, и не само у средини која га је изнедрила и одржава га, јате млади песници пред којима је права песничка будућност.

Двадесет пет година неуништиве лепоте

 

поезије, Душан Стојковић

   5

Одлука жирија за поезију      8
НАЈЛЕПША ПЕСНИЧКА РЕЧ
Временски палиндром, Снежана Радојевић, Кула

11

Вино из Бањске, Милош Јанковић, Београд

13

У крзно увијена смрт, Оливер Јанковић, Београд

14

ЛЕПОТА ПОЕЗИЈЕ
Грешка у оку сликара, Јелена Стојковић Мирић, Београд

17

Телеграм, Дамир Недић, Крагујевац

18

ПЕТНАЕСТ ОДАБРАНИХ
Киша, Златко Васић, Апатин

21

Молитва, Јелена Зарубица, Кула

22

Призори тишине, Влада Илић, Смедеревска Паланка

23

Говорила је мати, Мирослав Костић Коле, Београд

25

Плаво-сиви голуб …, Марко Лештанин, Краљево

26

Ослушкивање ријеке, Бранислав М. Луковић, Беране, Црна Гора

 28

Само ваздух дише, Каја Панчић Миленковић, Пирот

 29

Скајгезерка, Ана Митрашиновић, Младеновац

 30

Елегија о тучи, Мирослав Павловић, Крњево

 32

Ћутња, Игор Ремс, Бар, Црна Гора

 34

Последњи дан, Обрен Ристић, Књажевац

 35

Мисли износим на светлост, Јевросима Ристовић, Београд

 36

Девојка са трећег воли да попије…, Гордана Смуђа, Београд

 37

Испрегнуте речи, Станислав Стефановић, Оџаци

 38

Слава Светог Николе…, Бајо Џаковић, Јагодина

 39

ПЕСНИЧКА НАДАХНУЋА
О маљу и снегу…, Владимир Бјелановић, Нова Варош

 43

Како се пишу уснуле песме, Борислав Бора Благојевић, Ћуприја

 44

Времеплов, Данијела Богојевић, Ваљево

 46

Ах те улице, Небојша Божиновић, Ниш

 47

Бели ждрал, Љубомир О. Вујовић, Београд

 49

Ћутимо моја мајка и ја, Мајо Даниловић, Нови Београд

 51

Глад, Мирјана Даниловић, Београд

 52

Посвађани, Озренка Драгић, Земун

 53

Крајеви у мирењу…, Марина Дробњаковић, Нови Сад

 54

Одасан, Владимир Дуловић, Нова Варош

 55

Опорука, Слободан Ђекић, Вршац

 56

Песник на Пеку, Томислав Ђокић, Параћин

 57

Доколица, Милош Јанковић, Београд

 58

Завршни рачун, Милош Јанковић, Београд

 59

За даном који протиче, Оливер Јанковић, Београд

 60

Сага о маратонцима, Оливер Јанковић, Београд

 63

Између осталог, Владета Коларевић, Брезовац

 65

Тетоважа на отвореном срцу, Јефимија Коцић, Ниш

 66

111 година касније, Славиша Крстић, Смедеревска Паланка

 68

Александријски квартет, Милан С. Косовић, Београд

 69

У тихом храму душе, Слободанка Луковић, Крагујевац

 71

Сувенир, Елеонора Лутхандер, Стокхолм, Шведска

 72

Поподне једног песника, Јасмина Малешевић, Београд

 73

У резигнацији, Жижа Марковић, Крагујевац

 74

Запитај крајпуташе, Оливера Марковић, Крагујевац

 75

Затвори очи и видећеш, Видак М. Масловарић, Нови Београд

 76

Ти спаваш, Душан Мијајловић Адски, Ниш

 77

Упорна црта, Милосава Мијовић, Нови Београд

 78

Тугованка за песником , Томислав Милошевић, Нови Београд

79

Стартни блок, Драган Недимовић, Београд

 80

А сада ћути и спавај, Дамир Недић

 81

Вена неувена, Ана Никвул, Младеновац

 82

Што има срећу…, Димитрије Николајевић, Крагујевац

 83

Пут на небо, Срђан Опачић, Нови Београд

 84

Мрак нечашћа, Славица Пауновић, Крагујевац

 85

Сусрет са Ништа…, Анђела Пендић, Београд

 86

Светови, Предраг Петровић, Крушевац

 87

Излизане флекице, Тијана Радовановић, Ваљево

 88

Лебди рибља кост, Снежана Радојевић, Кула

 89

Лавиринт у кутији, Снежана Радојевић, Кула

 90

Можда ће се родити песма, Балша Рајчевић, Београд

 92

Мартовске кише, Татјана Салингер, Београд

 93

Међу књигама, Александар Сокнић, Београд

 94

Циганка која продаје купус, Милош Стојановић, Земун

 95

Леноћка I, Јелена Стојковић Мирић, Београд

 97

О још једном песнику, Саша Тодоровић, Горњи Степош

 101

Ода алтер егу, Олга Трубарац, Младеновац

 103

Бекство, Саша М. Угринић, Велика Плана

 104

Темпо, Катарина Фиаменго, Нови Београд

 105

Прозорско окно, Тамара Хрин, Руски Крстур

 107

Другар, Снежана Freyja Чкојић, Ваљево

 108

ПЕСНИЧКО ДАРИВАЊЕ
Радомир Андрић

 111

Зоран Антонијевић

 123

Есад Бабачић, Словенија

 125

Дејан Богојевић

 127

Вилијем Блејк, Енглеска

 131

Драгана Буквић

 132

Ристо Василевски

 138

Рене Вивијен, Француска

 142

Миљурко Вукадиновић

 146

Ненад Глишић

 149

Небојша Деветак

 152

Мома Димић

 154

Иван Добник, Словенија

 156

Милоје Дончић

 160

Бранислав Зубовић

 162

Срба Игњатовић

 164

Жељко Јанковић

 166

Милош Јанковић

 168

Андреј Јелић Мариоков

 172

Мирјана Ковачевић

 174

Милан С. Косовић

 176

Горан Лабудовић Шарло

 181

Јоел Лехтонен, Финска

 183

Мирослав Лукић (Белатукадруз)

 185

Зоран М. Мандић

 191

Ратко Марковић Риђанин

 198

Томислав Марковић

 200

Томислав Мијовић

 203

Братислав Р. Милановић

 205

Зоран Милисављевић

 207

Оливера Милићевић (преводи са француског)

 209

Александар Милошевић, Шведска

 211

Ђорђе Николић

 212

Огњен Петровић

 214

Миленко Попић

 217

Никола Цинцар Попоски

 220

Станислав Репар, Словенија

 226

Благоје Свркота

 228

Гордана Смуђа

 230

Стеван Средојевић Полимски

 232

Радомир Стојановић

 233

Душан Стојковић

 236

Мирослав Тодоровић

 239

Игор Хољин, Русија

 246

Малколм де Шазал, Маурицијус

 261

Божидар Шујица

 262

ПОБЕДНИК ГЛАСА ПУБЛИКЕ 2011.
Ана Митрашиновић, Песме

 275

ИНОСТРАНИ ГОСТ „ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА“ 2011.
Нико Графенауер, Словенија
Нико Графенауер, песник битка, Душан Стојковић

 285

Песме Ника Графенауера

 288

УЧЕСНИК МЕЂУНАРОДНОГ СУСРЕТА ПИСАЦА
НА ПРОМОЦИЈИ „ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА“ 2011.
Сергеј Гловјук, Русија

 299

ПОВЕЉА „КАРАЂОРЂЕ“ ЗА 2011. ГОДИНУ, Зоран М. Мандић
Саопштење председника жирија

 305

Нестварни оквири есејистичког у Мандићевој лирици, Д. Стојковић

306

Песме Зорана М. Мандића

 314

КЊИЖЕВНА НАГРАДА БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА 2012.
ФОНД ИВАНКА МИЛОШЕВИЋ
Ганчо Савов

 331

ЛЕПОТА ПРИПОВЕДАЊА
Одлука жирија за кратку причу и есеј

337

Границе, Гордана Смуђа, Београд,

338

Изокренути снови, Наташа Ристић, Београд

 341

Сандуче, Јадранка Чавић, Праг, Чешка

 345

Капут за Радована, Бранислав Банковић, Младеновац

 347

Аземе, брате, Љубиша Смиљковић, Сопот

 352

Она / Оне, Бајо Џаковић, Јагодина

 357

ЕСЕЈИ И ПРИКАЗИ
„Изгледи за сутра“ Божидара Шујице, Оскар Давичо

 361

Дубине поетских кругова, Жарко Ђуровић

 369

Поезија Божидара Шујице, Лука Прошић

 374

Човечанство у понору, Зоран Антонијевић

 376

Поезија Божидара Шујице, Душан Стојковић

 379

Двокрилне песме, Душан Стојковић

 389

Умирали су својевољно, Саша Хаџи Танчић

 397

Приче о Коњовићу, Миленко Попић

 400

У потрази за изгубљеним идентитетом, Гордана Смуђа

 407

Каталог књига младеновачких писаца

 415

Младеновачки песници у антологијама

 416

Рецепција издања „Шумадијских метафора“

 417

БАШТИНИК (11) ДУШАН ЧОЛОВИЋ
Лирско небесје и наднебесје Д. Чоловића, Душан Стојковић

 423

Песме Душана Чоловића

 429

Песничке збирке Душана Чоловића

 436

Песме Душана Чоловића у антологијама

 436

Критика о песништву Душана Чоловића

 438

IN MEMORIAM
Драгован Јовановић

 443

ПРЕД ЊИМА ЈЕ ПЕСНИЧКА БУДУЋНОСТ
Одлука жирија за ученичке радове, 449
Успомене из основне школе, Богдан Марковић

 451

Ово сам ја, Душан Митић

 455

Љубав, Тамара Грујић

456

Девојка која ме је убила, Сара Марнику

 457

САДРЖАЈ

 459

Зборник се може поручити директно од издавача.