Архиве ознака: ЛеЗ 0003368

ЧАСОПИС „ОРФЕЈ“> ПОЗИВ НА САРАДЊУ / Живко Малешевић

ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА

Поштовани!

Будући да се ове године у нашој школи спрема нови културни
пројекат до сада и један од најкомплекснијих: претварање листа
Орфеј у мултидисциплинарни часопис ( књижевност и умјетност,
историја, филозофија, социологија, психологија, култура и медији )
који ће излазити два пута годишње, позивамо вас да својим радовима
учествујете у креирању његовог садржаја:
есеј из ваше области;
уобличени сегменти научних радова;
поезија, проза или нека друга стваралачка област;
интервјуи са познатим ствараоцима или научницима;
преводи савремених текстова ( умјетничких, научних,
есејистичких…);

Радове до половине маја слати на адресу:

casopis.orfej@gimnazijabanjaluka.org

С поштовањем!

Живко Малешевић,
Главни и одговорни уредник

моб: +38765543866