Најновији роман Александра Лукића са попустом од 40%


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд 
821.163.41-31 
ЛУКИЋ, Александар, 1957–
Велика испраћуша : у спомен маестру пер Пјетру / Александар Лукић – Београд : Мобаров институт : Заветине, 2011 (Пожаревац : Ситограф РМ). – 222 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Бездана уметност ; коло 1, књ. 2) 
Тираж 500. – Белешка о писцу: стр. 221-222. 
ISBN 978-86-82255-11-6 
COBISS.SR-ID 186113292
________________________

Цена ове књиге је  1.200,00 динара. Може се набавити у књижарама у Београду и Пожаревцу. Поруџбина директно од издавача телефоном +381653006950 или мејлом belatukadruz@gmail.com подразумева попуст 40%. Поручиоци изван Србије плаћају и поштански трошак. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Иван Лукић, 180 309 Београд, Раковица, улица Сердар Јанка Вукотића 1/13.

Поручиоци из Србије новац шаљу уобичајеном поштанском уплатницом. Ово је најједноставнији и најбржи начин да дођете до ма ког издања „Заветина“.  При том и најјефтинији. Ово упутство важи првенствено за физичка лица.

Правна лица (предузећа, библиотеке, школе) могу од „Заветина“ да купе било које издање, али пре свега преко посредника. На првом месту, преко интернет књижаре http://www.knjigainfo.com, или према договору.

_______________

БЕ­ЛЕ­ШКА О ПИ­СЦУ

Алек­сан­дар Лу­кић је ро­ђен (1957) у Ми­шље­нов­цу, код По­жа­рев­ца, Ср­би­ја. 

Об­ја­вио је сле­де­ће књи­ге: У ва­го­ну Ро­за­но­ва (КОС, Бе­о­град 1986, за ко­ји је до­био Бран­ко­ву на­гра­ду), Осни­вач под­зем­не пре­сто­ни­це (За­ве­ти­не, Бе­о­град 1991), Стра­шни суд, 1 (Уни­рекс – КЗ „Вла­ди­мир Ми­ју­шко­вић“, Ник­шић 1991, за ко­ји је до­био на­гра­ду За­ло­га), Евро­па (Вре­ме књи­ге, Бе­о­град, 1995), Вам­пи­ро­ви­ћи (Ал­ма­нах за жи­ву тра­ди­ци­ју, књи­жев­ност и ал­хе­ми­ју /Бе­о­град/, 1/1998), Брод лу­да­ка (На­род­на књи­га, Бе­о­град 2001, за ко­ји је до­био на­гра­ду „Ср­ба Ми­тић“ 2002), као и Ле­ген­де о ра­мон­да­ма и ру­жи­ча­стом пе­ску ме­се­че­вог смак­ну­ћа (Про­све­та, Бе­о­град 1991), У до­ли­ни зи­до­ва (Еди­ци­ја Бра­ни­че­во, По­жа­ре­вац 2003), Ја­спис (На­род­на књи­га, Бе­о­град 2007), Не спо­ми­њи ђа­во­ла (КОВ, Вр­шац 2009), Савремени ушкопљеници (Интелекта, Ваљево 2010), дра­му, тј. фар­су Ве­се­ла му­ми­ја (Ов­дје /Под­го­ри­ца/, 1998). За­јед­но са Б. Мла­де­но­ви­ћем пре­вео је на срп­ски Вла­шке ба­сме (збир­ку вла­шких ба­са­ма за­бе­ле­же­них у се­ве­ро­и­сточ­ној Ср­би­ји, Ал­ма­нах за жи­ву тра­ди­ци­ју, књи­жев­ност и ал­хе­ми­ју /Бе­о­град/, 1/1998, 58–70). Об­ја­вио је и ро­ман Ma­e­stro per Pje­tro (За­ве­ти­не, Бе­о­град 2001, за ко­ји је до­био на­гра­ду „Др­во жи­во­та“). Између митарења чудовишта и уметности будућности (Едиција Браничево, Пожаревац 2010). Осни­вач је и уред­ник Ал­ма­на­ха за жи­ву тра­ди­ци­ју, књи­жев­ност и ал­хе­ми­ју. Aл­ександар Лу­кић је пр­ви до­бит­ник нај­ви­ше књи­жев­не на­гра­де Еди­ци­је За­ве­ти­не – Ам­блем тај­ног пи­сма све­та, за књи­гу Ја­спис (2008). У Ко­лу I Би­бли­о­те­ке До­бит­ни­ци књи­жев­не на­гра­де Ам­блем тај­ног пи­сма све­та об­ја­вље­ни су Са­бра­ни ра­до­ви: Алек­сан­дар Лу­кић (CD, За­ве­ти­не, 2008).

Жи­ви и ра­ди у По­жа­рев­цу. Уред­ник је „Еди­ци­је Бра­ни­че­во“ и ча­со­пи­са Бра­ни­че­во.

ЛеЗ 0003498

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

Сачувани фрагменти једне недовршене хронике

%d bloggers like this: